PHP/ASP/xHTML/CSS

ASP.NET 3.5 Advanced

ASP.NET 3.5 Advanced

Klik hier om de informatie over deze training te downloaden.
...vervolgtraining op de ASP.NET Introductie

Doelstelling

Aan het einde van de training bent u in staat zelfstandig een ASP.NET applicatie op te zetten en deze te publiceren op een extranet of internet site.

Doelgroep

Opgezet voor hen die al enige kennis hebben van ASP.NET maar die deze kennis willen uitbreiden. ASP.NET Introductie is een zeer geschikte training om deze voorkennis op te doen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ASP.NET kennis hebben op het niveau van ASP.NET Introductie.

Lesstof

Validatie

 • Client-side en Server-side Validatie
 • Overzicht Validation Controls
 • Prefix Validation Controls
 • Algemene werkwijze
 • Validatie controleren met IsValid
 • RequiredFieldValidator
 • RangeValidator
 • CompareValidator
 • RegularExpressionValidator
 • CustomValidator
 • ValidationSummary
 • Validation Groups
 • Redirect
 • Validatie bij Data Controls

Master Pages

 • Werking Master Pages
 • Master Page aanmaken
 • Content Pages aanmaken
 • Content Page opvragen
 • Master Page wijzigen
 • Achteraf Master Page toewijzen
 • Meerdere ContentPlaceHolder Controls
 • Default Content Master Page
 • Master Page Layout
 • Meerdere Master Pages
 • Geneste Master Pages
 • Controls Master page benaderen

Site Navigation

 • Web.Sitemap aanmaken
 • Web.Sitemap uitlezen
 • SiteMapPath
 • TreeView
 • Menu
 • Web.Sitemap aanpassen

User Management

 • Web Site Administration Tool
 • Users
 • Roles
 • Access Rules
 • Inloggen
 • Uitloggen
 • Content tonen afhankelijk van Role
 • Gebruikers zelf laten registreren
 • Password Recovery
 • Membership Provider Model

Relaties en Joins

 • Relaties
 • Medewerkers tabel "splitsen"
 • Relaties in RDBMS definiëren
 • Joins
 • Query Designer
 • Functionaliteit herschrijven

Views en Stored Procedures

 • Views aanmaken
 • Views gebruiken
 • Stored procedure aanmaken
 • Stored Procedure gebruiken
 • Parameters gebruiken

State Management

 • QueryString
 • Hidden Fields
 • View State
 • Cookies
 • Session State
 • Application State
 • Wanneer welke techniek?

Cookies

 • Werking Cookies
 • Beperkingen
 • Toepassingen
 • Cookies zetten
 • Cookies bekijken
 • Cookies uitlezen
 • Cookies verwijderen
 • Cookies met meer dan een waarde
 • Cookie Collections

Session State

 • Werking Sessions
 • Session starten
 • Session variabelen aanmaken
 • Session variabelen uitlezen
 • Session beeindigen
 • Session configuratie met Web.config

Application State

 • Wat is een Applicatie?
 • Application variabelen
 • Global.asax

Mailen

 • Mail verzenden
 • Meerdere ontvangers
 • HTML opmaak

Uploaden

 • FileUpload Control
 • Geuploade bestanden verwerken
 • Grote bestanden uploaden
 • Alleen afbeeldingen toestaan

Custom Error Pages

 • Redirect naar Error Page
 • Exception handling

Cursusmateriaal

Er wordt gewerkt aan de hand van een zeer uitgebreide Nederlandstalige lesmap die rijkelijk voorzien is van oefeningen van verschillend niveau. Hierdoor blijft deze training aantrekkelijk voor alle deelnemers ongeacht het instapniveau. De lesmap kan ook na de training gebruikt worden als naslagwerk.

Deelnamecertificaat

U ontvangt na afloop van de training een certificaat van Imatica Opleidingscentrum, waarop vermeld staat dat u de training "ASP.NET Advanced" heeft gevolgd. Op het certificaat wordt beknopt de behandelde stof vermeld.

Tijdsduur

Deze cursus duurt drie dagen telkens van 9:30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 - 12.45 uur is er een lunch. Deze kunt u bij aanvang van de training helemaal zelf samenstellen. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag beschikbaar.

Kosten

Deze training kost EUR 1295,00 per persoon excl. BTW. Inclusief uitgebreide lesmap, deelnamecertificaat, alle lunches en consumpties.

Cursusdata

ASP.NET 3.5 Advanced - 3 dagen
2024 juni
juli
augustus
september
oktober
november
( Voldoende plaats Voldoende plaats, Bijna Vol Bijna Vol, Vol Vol, Vol Last Minute )
(Klik op de gewenste datum)

Let op: Getoond wordt steeds de 1e dag van 3 aaneengesloten werkdagen, tenzij hieronder bij Inschrijven anders staat aangegeven!

Indien u 3 of meer deelnemers heeft voor deze cursus maar hierboven geen geschikte datum kunt vinden, kunnen we in veel gevallen voor u een extra datum inplannen. Neem in dat geval even contact met ons op.

Vervolgtrainingen

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus door het online inschrijfformulier in te vullen. Tevens kunt u ons vragen stellen per E-mail op info@imatica.nl. Natuurlijk kunt u zich ook schriftelijk opgeven. U kunt hiervoor gebruik maken van het inschrijfformulier (PDF), welke wij u graag op verzoek toesturen of faxen.
Bel ons: 088 - 88 00 700.
 

Contact